МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).01

Ключові слова:

міжнародне співробітництво у сфері культури, культурна дипломатія, культурна політика, російсько-українська війна, постколоніалізм, культурна ідентичність

Анотація

Досліджується досвід міжнародного співробітництва у сфері культури під час російсько-української війни, вагомі
здобутки якого постали результатом інституціалізації культурної дипломатії. Різні напрями міжнародного співро-
бітництва засвідчили, що культурна дипломатія є дієвим інструментом культурної, гуманітарної та безпекової
політик. Реалізація її головної мети – розширення впізнаваності України за кордоном – неможлива без усвідомлення
належності українського народу до широкого культурного та політичного контексту. Розглянуті процеси переоцін-
ки культурної ролі Росії є важливими для артикуляції культурної ідентичності українців та об'єднання різних "інших"
на ґрунті сучасної української культури. Розв'язання низки культурологічних проблем (природа культурної ідентич-
ності, конституювання культурної суб'єктності в умовах постколоніалізму, культурні упередження, національна
уява, "культура скасування") сприятиме дискусіям навколо питань кращого політичного порядку та формування по-
стколоніальної культурної політики в Україні.

Посилання

Андерсон, Б. (2001). Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму. Пер. В. Морозов. 2-е вид., перероб. Київ, Критика, 270.

Вєдєнєєв, Д. (2021). Становлення культурної дипломатії України як соціокультурного інституту. Зовнішні справи. Том 31 (1–2), 15–21.

Гобсбаум, Е. (2015). Вступ: винаходження традицій. Винайдення традиції. За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера; пер. з англ. М. Климчука. Київ, Ніка-Центр, 12–28.

Дракуліч, С. (2023). Війна всюди однакова. Пер. з хорват. Н. Хороз. Львів, Човен, 184.

Ізоляція: з яких міжнародних організацій та програм вигнали росію після 24 лютого (2022). Аналітичний портал "Слово і діло", 18.11.2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/11/18/infografika/polityka/izolyacziya-yakyx-mizhnarodnyx-orhanizaczij-ta-prohram-vyhnaly-rosiyu-pislya-24-lyutoho

Мокрик, Р. (2022). "Ця війна була неминуча": російський колоніалізм та самообман Заходу. Український тиждень, 1 квітня 2022. URL: https://tyzhden.ua/tsia-vijna-bula-nemynucha-rosijskyj-kolonializm-ta-samoobman-zakhodu/

Національні спільноти України у війні проти Росії (2023). Офіційний сайт Українського інституту. URL:https://ui.org.ua/sectors/projects/national-communities-of-ukraine-in-the-war-against-russia/

Програми та проєкти (2023). Офіційний сайт Українського інституту. URL: https://ui.org.ua/main/projects/

Процюк, М. (2016). Публічна і культурна дипломатія як засіб "м'якої сили" України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріоритети. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 23(2), 21–28.

Розумна, О. (2016). Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи. Політика культурної дипломатії: стратегічні пріоритети для України: зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. О. П. Розумної, Т. В. Черненко. Київ, НІСД, 3–42.

Стратегія Українського інституту на 2020–2024 р. (2020). Офіційний сайт Українського інституту. URL: https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/strategy-ukrainian-institute-3.pdf

Сяркі, Д. (2023). "Культура – це теж влада". Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою. Куншт. Суспільство, 07.06.23. URL: https://kunsht.com.ua/kultura-ce-tezh-vlada-intervyu-z-tamaroyu-gundorovoyu/

Як сфера культури підтримує Україну від початку війни (2022). NV New Voice, 2 грудня 2022. URL: https://life.nv.ua/ukr/lifestyle/kulturniy-front-yak-sfera-kulturi-pidtrimuye-ukrajinu-pid-chas-viyni-50279187.html

Bennett, T. (1999). Putting policy in cultural studies. The cultural studies reader. Edited by Simon During. 2nd ed. London and New York,

Taylor & Francis Group, 479–491.

Culture Fights Back (2023). Офіційний сайт Українського інституту. URL: https://ui.org.ua/culture-fights-back/

Kaplan, M. (2013). Postcolonial Theory. Theory in social and cultural anthropology: an encyclopedia. Edited by R. Jon McGee and Richard L.Warms. Los Angeles, Texas State University by SAGE Publications, Inc., 635–639.

Mulcahy, K. V. (2017). Public Culture, Cultural Identity, Cultural Policy. Comparative Perspectives. New York, Palgrave Macmillan, 201.

Post-colonialism (1999). Key Concepts In Cultural Theory. Edited by Andrew Edgar and Peter Sedgwick. London, Routledge, 194–196.

The Routledge Handbook of Global Cultural Policy (2018). Edited by Victoria Durrer, Toby Miller and Dave O'Brien. New York, Routledge, 627.

United24. (2022). Офіційна фандрейзингова платформа України. Ініціатива президента України. URL: https://u24.gov.ua/uk

United24.Projects (2022). Офіційна фандрейзингова платформа України. Ініціатива президента України. URL: https://u24.gov.ua/uk/

projects

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023