ФУНКЦІОНАЛ ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ З ОЦИФРОВАНИМИ ПАМ'ЯТКАМИ КУЛЬТУРИ МІСТА ХАРКОВА ТА ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Надія Бедріна Харківська державна академія дизайну і мистецтв

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).04

Ключові слова:

дизайн мобільних додатків, оцифрування пам'яток культури, культура Харкова, функціонал додатку, культура України

Анотація

Оцифровані пам'ятки культури є цінними інформаційними ресурсами, які дозволяють зберігати, досліджувати
та просувати культурну спадщину. Мета статті ‒ окреслити можливості і перспективи створення мобільних
додатків для збереження культурної спадщини України на прикладі Харківської області. Методологія дослідження
ґрунтується на загальнонаукових методах аналізу і синтезу. Феноменологічний підхід дозволив розглянути мобі-
льні додатки як феномен сучасної культури. Аксіологічний підхід дає можливість визначити ціннісний статус па-
м'яток культури Харкова та області. На матеріалі попередніх проєктів, пов'язаних із дизайном мобільних додатків
та оцифруванням пам'яток культури Харкова, визначено подальші вектори роботи. У дослідженні виділено функ-
ціонал у дизайні мобільних додатків з оцифрованими 3D-об'єктами культури: розширена реальність (AR), соціальна
взаємодія, навігація, історичний контекст, мультимедійність, гейміфікація, інтерактивність, віртуальні тури та
музеї, персоналізація, доступність.

Посилання

Гула, Р., Передерій, І. (2022). Музеї та культурна спадщина у консцієнтальних війнах сучасності (на прикладі російської агресії проти України). Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди: кол. моногр. за заг. ред. Д. С. Луніна. Полтава, Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 253‒266.

Демідко, О. (2022). Знищення окупантами культурної спадщини Приазов'я та Донбасу. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: культурологія), (43), 27‒32.

Кислюк, К. (2023). Рівень українізації та суспільної актуальності топових акаунтів YouTube, Instagram, TikTok. Культура України, (79), 7‒18.

Мапа культурних втрат. URL: https://uaculture.org/culture-loss/

Мусієнко, О. (2022). Новітні аудіовізуальні інструменти репрезентації української ідентичності на відеохостингах в умовах російсько-української війни. Культура України, (78), 30‒37.

Родінова, Н., Федорків, О., Макогончук, Н. (2022). Сучасне становище та напрями розвитку культури і мистецтва України (реалії воєнного стану). Культурологічний альманах, (4), 226‒233.

Трач, Ю. (2020). Український досвід VR-реконструкції об'єктів історико-культурної спадщини. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 3(2), 148‒160.

Фанагей, Р. (2022). Репрезентація присутності в аерозйомці як пізньомодерна форма організації практик простору. Українські культурологічні студії, 2(11), 13–17.

Kopiievska, O., Haidukevych, K., Pashkevych, M., Kozlovska, M., &Korolenko, E. (2023). Sociocultural Practice in the Discourse of Creative

Industries Development. Postmodern Openings, 14(1), 1‒15.

Завантаження

Опубліковано

16.08.2023