ВІД "ЧЕРВОНОЇ" ДО НОВОЇ КУЛЬТУРИ: ТРАДИЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ У "КИТАЇЗОВАНОМУ" МАРКСИЗМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).05

Ключові слова:

китаїзований марксизм, червона культура, нова культура, нова демократія, КПК

Анотація

Детально розглядається розуміння культури та культурних практик у контексті таких концептів китаїзованого марксизму, як "червона" та нова культура.
Виявлено, що культура, як і естетичні студії, була в центрі уваги китайських марксистських кіл. Відповідно, в рамках ідеї нової демократії вбачається формування та подальший розвиток нової культури, яка передбачає збере- ження традиційних пріоритетів китайської цивілізації та впровадження нових аспектів, які стосуються як маркси- стських міркувань керівників КПК, так і сучасних глобальних тенденцій. Виходячи з цього культура і культурна рево- люція нерозривно пов'язані з марксистськими проєктами критики капіталістичної модерності та побудови альтер- нативної модерності. У цьому відношенні різноманітні практики та плани китайського марксизму подібні до його західного варіанту.
Обґрунтовано, що поряд з ідеєю нової культури функціонує концепт "червоної культури", який відрізняється від першого тим, що в ньому присутній синтез традиційної китайської культури та розуміння останньої в рамках кита- їзованого марксизму. Це, на думку мислителів та очільників КПК, допомагає у боротьбі проти культурного імперіалі- зму, замаскованого під глобалізацію. Китайські науковці наслідували в естетиці західний марксистський порядок денний; але водночас свідомо критикували західний марксизм та його маоїстські зв'язки. Примітно, що китайський марксистський досвід постреволюційного суспільства і бачення, що виникло з нього, накреслили іншу когнітивну карту, альтернативну "культурну топологію" для сучасних культурологічних досліджень. Вони пропонують нам епістемо- логічну альтернативу для розуміння генеалогії критичних понять та концептуальних схем, за допомогою яких інте- рпретується історія сучасної китайської культури. Китаїзований марксизм досліджує ці "топологічні культурні про- стори" з критичного погляду, ґрунтуючись на китайських теоріях, а також зіставляючи ці теорії із західними марк- систськими, щоб їх припущення можна було піддати критичному дослідженню.

Посилання

Baraka, A. (1983). Marxist-Leninist Revolutionary Theory: Its Relation and Application to the Third World and African Americans. The Black Nation, 3, No. 1. URL: https://www.marxists.org/history/erol/ncm-7/lrs-baraka-2.htm

Dirlik, A. (1989). The Origins of the Chinese Communism. Oxford, Oxford University Press, 315.

Galway, M. (2017). From Revolutionary Culture to Original Culture and Back: "On New Democracy" and the Kampucheanization of Marxism-Leninism, 1940–1965. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review. E-Journal. No. 24 (September 2017). URL: https://cross-currents.berkeley.edu/sites/ default/files/e-journal/articles/galway.pdf

Knight, N. (1990). On contradiction and on new democracy: Contrasting perspectives on causation and social change in the thought of Mao Zedong. Bulletin of Concerned Asian Scholars, 22:2, 18‒34, DOI: 10.1080/ 14672715.1990.10413119

Li, X. (2020). The Chinese Model and Chinese Wisdom of Modernization, Educação E Filosofia, 33 (69), 1223‒1253.

Mao, Zedong (1965b). On Contradiction. Selected Works of MaoTse- tung. vol. 1, Peking: FLP, 310‒347.

Mao, Zedong (1965a). On New Democracy. Selected Works of Mao Tse-tung. Vol. 2, Peking: FLP, 339‒384.

Mao, Zedong, (1991). Selected Works of Mao Zedong (Volume II), People's Publishing House, 484.

Shu, D. X. (2022). The Relevance of "Red Culture" in Contemporary China. Open Journal of Social Sciences, 10, 431‒441. https://doi.org/10.4236/ jss.2022.104031

Zeng, Y. Q. (2012). Shangshu Reader. Shanghai Normal University Press.

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ В УКРАЇНІ