"КРИЗА МИСТЕЦТВА" І "КРИЗА ЕСТЕТИКИ" В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛЬСЬКОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Катерина Шевчук Рівненський державний гуманітарний університет

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).06

Ключові слова:

криза, естетика, мистецтво, цінність, польстка естетика

Анотація

У другій половині ХХ ст. почастішали дискусії навколо осмислення кризових явищ, які пронизували усі сфери жит- тя людини, зокрема торкнулися також царини мистецтва й естетики. Криза в мистецькій сфері пов'язувалася із загальною кризою культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., занепадом духовності, релятивізацією цінностей: моральних і естетичних передусім. Серед ймовірних причин кризи називали те, що сучасне мистецтво нібито втратило виховне, світоглядне і смислотворче чи культуротворче значення, яке мало ще в період романтизму.
Аналіз кризи у сфері мистецької практики та в царині естетики ХХ ст. був предметом наукових досліджень низки представників польської естетики другої половини ХХ ст.: Р. Інґардена, С. Моравського, Б. Дзємідока та ін. Основу увагу ці естетики присвячували осмисленню трансформаційних процесів у сучасній художній творчості та аналізу їхнього впливу на естетику з виразним акцентуванням на значенні аксіологічної перспективи.

Посилання

Онфре, М. (2016). Сила життя. Гедоністичний маніфест. Київ, Ніка-центр, 192.

Ортега-і-Гасет, Х. (1994). Вибрані твори. Київ, Основи, 238. Adorno, T. W. (1990). Sztuka i sztuki. Warszawa, Państwowy Instytut

Wydawniczy, 340.

Ahlberg, L.-O. (2001). Aesthetics, Philosophy of Culture and The Aesthetic Turn. Filosofski Vestnik, XXII (3), 21‒42.

Dziemidok, B. (2002). Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 312.

Gołaszewska, M. (2001). Estetyka współczesności. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 266.

Ingarden, R. (1960). O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 489.

Ingarden, R. (1966). Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 478.

Morawski, S. (1985). Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 406.

Morawski, S. (1981). Sztuka jako forma samoświadomości. Sztuka i myśl. II Międzynarodowe Triennale Rysunku. Wrocław, 309.

Pękala, T. (1992). Wartości estetyczne w sztuce awangardowej i postmodernistycznej. Przemiany współczesnej świadomości artystycznej: wokół postmodernizmu. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 99‒116.

Unamuno, M. (1978). The Tragic Sense of Life in Men and Nations. Princeton, Princeton University Press, 528.

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ В УКРАЇНІ