КУЛЬТУРА СКАСУВАННЯ: ЕТИЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ)

Автор(и)

  • Маргарита Коробко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Анна Міщенко Київський національний торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).10

Ключові слова:

демократія, кенселін, культура скасування, мистецтво, монізм, плюралізм, політика, російсько-українська війна, цінності

Анотація

Культура скасування – складне явище в сучасному світі, воно не має ще достатньої академічної розробленості. Завдяки аналізу класичних робіт Ганни Арендт, Ісайї Берліна та Майкла Оукшотта ми можемо розпочати свій аналіз сучасної проблеми культури скасування в етиці та політиці. Олександр Клековкін, український театрознавець, акти- вно просуває ідею скасування російської культури в Україні. Американський юрист Алан Дершовіц все ж вбачає нега- тивний аспект у явищі культури скасування. Поки що не виробилося однозначного розуміння цього феномену. Метою статті є спроба аналізу феномену культури скасування в етичному та політичному аспектах, що актуалізувався в умовах російсько-української війни у контексті скасування російської культури в Україні. Культура скасування перед- бачає цензуру, самоцензуру, зменшення свободи слова. На жаль, все це грає на руку ворогу. Культура не може бути поза політикою, але вона не має бути інструментом для ворожого вторгнення.

Посилання

Арендт, Г. (1999). Становище людини. Львів, Літопис, 256.

Клековкін, О. (2022). Про прекрасне і біфштекси у безхмарному небі. URL: https://www.krytyka.com/ua/articles/pro-prekrasne-i-bifschteksy-u-bezchmarnomu-nebi

Міщенко, А. М. (2021). Ціннісні засади сучасних демократій: плюралізм чи монізм? Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики [Електронне видання] : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 квітня 2021 р.); відп. ред. А. А. Кравченко. Київ, Київ. нац. торг.-екон. Ун -т, 166–169.

Щербакова, К. О. (2021). "Культура скасування" (cancel culture) у китайській національній ідеології. Сходознавство. Актуальність та перспективи: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р., Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська], Харків, ХНПУ, 183–184.

Askew, Joshua (2022). Should Russian culture be 'cancelled' over Ukraine war? Euronews. Culture. URL: https://www.euronews.com/culture/ 2022/06/30/should-russian-culture-be-cancelled-over-ukraine-war

Berlin, Isaiah (1988). The Pursuit of the Ideal. URL: https://isaiah-berlin.wolfson.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-09/Bib.196%20-%20 Pursuit%20of%20the%20Ideal%20by%20Isaiah%20Berlin_1.pdf

Dershowitz, A. (2020). Cancel Culture: The Latest Attack on Free Speech and Due Process. New York, Hot Books, 224.

Oakeshott, Michael (1956). On Being Conservative. URL: https://wp.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/on_being_ conservative.pdf

Oakeshott, Michael (1959). The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind: An essay. URL: https://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9407/ rationalism-in-politics-michael-oakeshott.pdf

Petition to impose cultural sanctions on the Russian Federation (2022). URL: https://arts.gov.ua/en/petition-to-impose-cultural-sanctions-on-the-russian- federation/

Ukraine war: JK Rowling hits back at Putin's 'cancel culture' comment (2022). URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-60878133

What Does Cancel Culture Mean? (2020). URL: https://www.dictionary.com/ e/pop-culture/cancel-culture/

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

МОРАЛЬНІСНА КУЛЬТУРА