AD GLORIAM DEI: ПАТЕРНИ БОЛЮ, СТРАЖДАННЯ І ЗАДОВОЛЕННЯ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Автор(и)

  • Марія-Мілана Любива Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).12

Ключові слова:

культура Середньовіччя, релігійні практики, репрезентація, насилля, біль, задоволення, покарання, мазохізм

Анотація

Здійснено культурологічний аналіз тріади болю, покарання і задоволення як вагомої компоненти релігійних прак-
тик Середньовіччя та їх репрезентацій. Художня та образотворча сфера культури Середньовіччя характеризується
гегемонією образів насильства. Відповідно до цього, у дослідженні здійснена спроба виявити потенціал зображення
насильства породжувати та легітимізувати різні форми задоволення. Насильство в релігійному дискурсі Середньо-
віччя та його репрезентаціях діє на кількох різних рівнях: задоволення, пов'язане з ототожненням з жертвою, задо-
волення від проєктування жорстокості на мучителів, задоволення від фантазії про ритуальне насильство проти
священної жертви. Зіставлення механізмів отримання задоволення від болю в релігійних практиках і мазохізмі про-
ливає світло на символічне навантаження і функції болю в культурі Середньовіччя. Гегемонія насилля в зображаль-
ному мистецтві епохи має потенціал до створення простору для культивування більш широких, підривних можливо-
стей: співчуття і протистояння болю мучеників, фантазії про супротив, емансипацію, утворення альтернативних
форм еротизму, отримання вуайєристського задоволення від заподіяння болю іншим. Використовуючи мазохізм як
інтерпретаційну категорію, можна побачити структури фантазії, напруженості та погляду, які лягли в основу пев-
них жанрів середньовічної репрезентації. Через фантазію, невідомість та ексгібіціонізм мазохізм перекодовує тіло,
що відчуває біль, на місце дії еротичного звільнення. За допомогою аналогічного тріо технік мучеництво формує
піднесене тіло святого.

Посилання

Cohen, Esther (2000).The Animated Pain of the Body. The American Historical Review, 105, 1, 36–68.

Cohen, Esther (1995).Towards a History of European Physical Sensibility: Pain in the Later Middle Ages. Science in Context, VIII, 1, 47–74.

Deleuze, Gilles (1989). ‘Masochism'. Coldness and Cruelty. Trans. Jean McNeil. New York, 293.

Gennep, Arnold van (1960). The Rites of Passage. Trans. Monika B. Vizedom and Gabrielle L. Caffee. London, 198.

Lacan, Jacques (1998).The Four Fundamental Concepts of Psycho- Analysis (Seminar XI). Ed. Jacques-Alain Miller, trans. Alan Sheridan. London, 290.

Le Mystère de Saint Laurent: publié d'après la seule édition gothique et accompagné d'une introduction et d'un glossaire. Ed. W. Söderhjelm and A. Wallensköld (1890). Helsingfors, 192.

Le Mystère de Saint Sébastien. Ed. Léonard R. Mills. Geneva, 1965, 189. Morinis, Alan (1985). The Ritual Experience: Pain and the

Transformation of Consciousness in Ordeals of Initiation. Ethos, XIII, 150–174. Oxford English Dictionary. Martyr complex. URL: https://www.oed.com/

view/Entry/114474#eid37665317

Phillips, Anita (1998). A Defence of Masochism. London, 165. Scarry, Elaine (1985). The Body in Pain: The Making and Unmaking of

the World. New York, Oxford University Press, 385.

Warning, Rainer (2001). The Ambivalences of Medieval Religious Drama. Trans. Steven Rendall. Stanford University Press, CA, 308.

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

МОРАЛЬНІСНА КУЛЬТУРА