ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК КРОС-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Автор(и)

  • Софія Пузирко Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).16

Ключові слова:

переклад, художній переклад, культура, глобалізація, крос-культурна комунікація

Анотація

Здійснено культурологічний аналіз важливості художнього перекладу як крос-культурної комунікації в процесі міжкультурної взаємодії заради теоретичного осмислення умов і можливостей максимального взаєморозуміння та передачі досвіду між культурами різних держав. Як і будь-який вид перекладу, художній переклад – явище багатогранне та складне. З інституційного погляду його можна розглядати як специфічну форму літературної рецепції та куль- турного посередництва, як форму культурного виробництва, що має місце у специфічному середовищі на стику двох (часто національних) літератур та культур. Художній переклад залежить не тільки від локальних чинників, а й від динаміки глобального простору культурного обміну. Крос-культурна комунікація – це практика, яка вимагає посеред- ництва, привласнення та переговорів. Літературний текст обробляється, споживається та інтерпретується ці- льовим читачем, носієм певних ідеологічних та естетичних поглядів.

Посилання

Boase-Beier, J. Fawcett, A. Wilson, P. (2014). Literary Translation: Redrawing the Boundaries. New York, Palgrave Macmillan. doi:10.1057/ 9781137310057.

Cadera, S. M. (2016). Literary retranslation in context: a historical, social and cultural perspective. Literary Retranslation in Context. Eds. S. M. Cadera, and A. S. Walsh. Oxford and New York, NY, Peter Lang. doi: 10.3726/b10749

Derrida, J. (1988). Letter to a Japanese Friend. Trans. David B. Allison. Derrida and Différance. Eds. D. Wood, and R. Bernasconi. Evanston, IL, Northwestern University Press, 1–8.

Dixon, P., and Bortolussi, M. (1996). Literary communication: effects of reader-narrator cooperation. Poetics, 23, 6, 405–430.

Katan, D. (2008). Translation as Intercultural Communication. The Routledge Companion to Translation Studies. J. Munday (Ed.). London and New York, Routledgepp, 74‒92.

Luo, X. (2005). Ideology and literary translation. Stud. in Transl. Theory and Pract., 13, 3, 178–187. doi: 10.1080/09076760508668990

Newmark, P. (1982). A further note on communicative and semantic translation. Babel, 28, 18–20.

Nida, E. A. (1972). Communication and translation. Bible Transl., 23, 309–316.

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА КОМУНІКАЦІЯ