РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА СИМВОЛІЗМ НАРОДНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).18

Ключові слова:

українська культура, музичні інструменти, мистецтво, національна символіка, сучасна музика

Анотація

Досліджується питання репрезентації українських народних інструментів. Розкривається символічне значення народних інструментів, висвітлюються конотації, що демонструють їх глибинну імплементованість у практики творення національної культури. Такі інструменти, як кобза, бандура, сопілка, бугай, трембіта, пов'язані з формуван- ням етнічного народного комплексу, що демонструє здатність до перевтілення в сучасних мистецьких практиках. За часи свого існування вони зазнали змін у конструкції, стали використовуватися в різних музичних стильових на- прямках. Водночас вони зберегли своє значення як символи української культури, незалежності й національної гордості. Розглядаються унікальні музичні інструменти-символи, що мають ознаки приналежності до української культури та відіграють важливу роль у мистецькому просторі сьогодення. Їхня циркуляція в культурі може бути розглянута як компонент інтегрування нації та зв'язку традицій та новацій

Посилання

Дутчак, В. (2019). Музичний інструмент як об'єкт етн од и з а й ну (на прикладі української бандури). Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. пр. Ред к ол .: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка. Кн. 2, 329–336.

Єсипок, В. М. (2018). Музичні інструменти мандрівних співців в Україні. Молодий вчений, 4(56), 253–256.

Жуковськ а, Л. Музичні народні інструменти-символи України у сучасній нумізматиці. URL: https://ostrohcastle.com.ua/muzychni-narodni- instrumenty-symvoly-ukrayiny-u-suchasnij-numizmatytsi/

Історія української культури: Курс лекцій. Ред . Костилєва, С. О. (2010). Київ, ІВЦ "Видавництво „Політехніка”", 334 с.

Стоян, С. П. (2020). Європейські коди сучасного українського символізму. Українські культурологічні студії, 1(6), 94–98.

Тормахова, А. (2007). Музика як об'єкт естетичних досліджень доби античності та середньовіччя. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ, X, 79–84.

Хорея Козацьк а. Дух гармат міцніший (2022). URL: https://www.youtube.com/watch?v=xRG1HJz66WA.

Cassirer, E. (2020). The Philosophy of Symbolic Forms. Routledge, 1412 p

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023