ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВІД КОНЦЕРТУ ДО ОДИНИЦІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).19

Ключові слова:

музична індустрія, музичний твір, авторське право, концерт, роялті, музичний продукт, артист, музика, культурна політика

Анотація

Здійснено дослідження засадничих принципів функціонування музичної індустрії в сучасній Україні, які відображені в
культурній політиці та законодавстві України, шляхом проведення аналізу політики в сфері культури щодо музики
та концертно-гастрольної діяльності артистів в різні періоди існування Радянського Союзу і співвідношення з су-
часним станом справ на музичному ринку України. Використано системний та діалектичний підхід, методи аналізу і
синтезу, опису і порівняння. Проаналізовано термінологічну базу українського законодавства про культуру, яка сто-
сується функціонування музичної індустрії та ринку. Визначено відсутність термінів на позначення діяльності щодо
виробництва комерційного музичного продукту, хоча музичний ринок продовжує працювати навіть в умовах воєнно-
го стану. Здійснено аналіз засадничих принципів культурної політики СРСР щодо музики в різні періоди та визначено
основні органи державної влади, які здійснювали контроль над концертно-гастрольною діяльністю артистів.

Посилання

Дослідження музичного ринку України та його зовнішньоекономічних перспектив (2020). Soundbuzz. URL: https://www.soundbuzz.com.ua/uk/musicmarketua-ua

Левко, В. (2021). Концерт як мистецьке явище в культурному просторі України другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.: монографія.

Київ, НАККіМ, 153.

Каганов, Ю. (2019). Конструювання "радянської людини" (1953–1991): українська версія. Запоріжжя, Інтер-М, 432.

Карманська, Ю. Шебела, В. Від 1000 доларів до 6000 доларів на місяць. Spotify, Apple і YouTube дали українській музиці нове дихання. Скільки виконавці заробляють на стрімінгах. URL: https://forbes.ua/lifestyle/spotify-apple-music-i-youtube-music-dali-ukrainskiy-muzitsi-nove-dikhannya-skilki-ta-yak-vikonavtsi-zaroblyayut-na-strimingakh-28122022-10774

Нікітенко, К. (2017). Менеджмент митців у СРСР: між творчою промоцією і кримінальним переслідуванням (на прикладі рок-андеґраунду 1960–1980-х рр.). Вісник Львівської національної академії мистецтв, 32, 26–43.

Обух, Л. В. (2020). Історіографія виникнення та розвитку менеджменту музичної культури в науково-теоретичних проєкціях. Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU: Collective monograph. Riga, Izdevniecība "Baltija Publishing", 323–338.

Про авторське право і суміжні права: Закон України (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855

Про гастрольні заходи: Закон України (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-15#Text

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав: Закон України (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text

Про культуру: Закон України (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

Степанець, Ю. Л. (2021). Музичний твір як об'єкт авторського права: поняття, ознаки та проблемні аспекти цивільно-правового регулювання в Україні. Часопис цивілістики, 42, 24–29.

Штефан, А. С. (2017). Авторське право та суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія.

Київ, НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ "НВП Інтерсервіс", 151.

Що таке роялті і чому його потрібно сплачувати (2023). URL: https://vikna.tv/styl-zhyttya/shou-biz/shho-take-royalti-i-chomu-jogo-potribno-splachuvaty/

Butsaban, K. (2023). South Korean Government Policy in the Development of K-pop. Journal of Letters, 52(1), 1–28. URL: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/262228

McCain, A. 30+ Harmonious music industry statistics [2023]: worth, data, and revenue. URL: https://www.zippia.com/advice/music-industry-statistics/

Music Industry Promotion Act: Law of South Korea (2006). URL: https://www.law.go.kr/eng/engLsSc.do?enuId=2&query=MUSIC%20INDUSTRY%20PROMOTION%20ACT#liBgcolor1

Parkhomenko, I. & Berezovska, K. (2021). Production and consumption model of a modern music product. Socio-Cultural Management Journal, 4(2), 110–125.

Popularity of South Korean pop music (K-pop) worldwide as of December 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/937232/south-

korea-kpop-popularity-worldwide/

Rindzevičiūtė,E.(2008). Constructing Soviet Cultural Policy. Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II. Linköping, 278.

U.S. Music Industry–statistics and facts (2023). URL: https://www.statista.com/topics/4948/music-industry/#topicOverview

Value of Music Industry exports from South Korea from 2005 to 2021 (2023). URL: https://www.statista.com/statistics/625158/south-korea-export-music-industry/

Zvorykin, A. A. (1970). Cultural policy in the Union of Soviet Socialist Republics. Paris, UNESCO, 68.

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023