ГРАФОСФЕРА В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ РАННЬОГО МОДЕРНУ (XV–XVIIІ СТОЛІТТЯ) У ВИМІРІ "КУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ" АНТОНІО КАСТІЛЬЙО ГОМЕСА

Автор(и)

  • Олена ПАВЛОВА Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).21

Ключові слова:

письмова комунікація, міський простір, соціальний простір, культурний простір, ранній Модерн, культурна історія, А. Гомес

Анотація

Проводиться експлікація базових концептів графосфери А. Гомеса, який прояснює спосіб організації письмової комунікації у міському просторі періоду раннього Модерну (XV‒XVIIІ ст.), зокрема: публічне місце, публічний простір,  міський простір, соціальний простір, культурний простір, семантична центральність простору, письмо, текстова матеріальність, надпис, напис, алфавітне читання, ефемерне письмо, міські ефемери, виставляння, показ, публікація, графічна колонізація, незаконне привласнення, переозначення публічного простору, текстова стратегія, візуальна концепція письма, іконографічна програма, візуальна культура. Експлікація базових концептів А. Гомеса була здійснена за допомогою оптики опозицій "центр – периферія" (Н. Луман), "велика – мала традиція" (Р. Редфілд, М. Сінгер), "самодостатня ‒ службова архітектура" (Г. Гегель), "простір репрезентацій ‒ репрезентаційні простори" (А. Лефевр). Специфіка підходів культурної історії розкривається у теоретичному та емпіричному вимірі вивчення графосфери у логіці диференціації порядків означників та означуваних

Посилання

Павлова, О. (2018). Семантичний зсув службової архітектури. Українські культурологічні студії, 2(3), 33–38.

Павлова, О. (2019а). Семантичний зсув символічної архітектури (Частина 1). Українські культурологічні студії, 1(4), 17–20.

Павлова, О. (2019b). Трансформація візуальних практик у контексті первинної урбанізації. Українські культурологічні студії, 2(5), 60–66.

Павлова, О. (2020). Семантичний зсув символічної архітектури в логіці трансформації культурних практик (Частина 2). Українські культурологічні студії, 2(7), 72–77.

Arcangeli, A., Rogge, J., Salmi, H. (2021). General introduction. The Routledge Companion to Cultural History in the Western World. Routledge, 1–7.

Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere. Cambridge, The MIT Press, 301.

Hegel, G. W. F. (1975). Aesthetics. Lectures on fine art. Translated by T. M. Knox. Oxford, The Clarendon press. Volume II, 1289.

Gómez, A. C. (2005). "The best portrait of anyone": the material characteristics of epistolary writing in 16th and 17th century Hispanic

society. Hispania, LXV, 3, no. 221, 847–876.

Gómez, A. C. (2016). The New Culture of Archives in Early Modern Spain. European History Quarterly. Vol. 46(3), 545–567.

Gómez, A.C. (2019). The Alborayque and Other Street Readings in the Early Modern Hispanic World. Kreuz- und Querzüge Beiträge zu einer literarischen Anthropologie. Herausgegeben von Harm-Peer Zimmermann, Peter O. Büttner und Bernhard Tschofen. Universität Zürich. 167–191.

Gómez, A. C. (2020). Words on Walls: An Approach to Exposed Writing in Early Modern Europe. JEMS, 9, 57–82.

Gómez, A. C. (2021a). Written communication in urban spaces: publication, textual materiality and appropriations. The Routledge

Companion to Cultural History in the Western World. Routledge, 310–331.

Gómez, A. C. (2021b). "Not Just Books". Ephemeral Papers in Spanish Society. The Early Modern Period, Lingua Franca, Issue 7. URL:

https://www.sharpweb.org/linguafranca/2021-Castillo.

Gómez, A. C. (2021c). Other voices, other archives. The written memory of the subaltern classes. Cadernos de História da Educação.

V. 20, 1–23.

Redfield, R., Singer, M. (1969). The Cultural Role of the Cities. Classic essays on the Culture of the Cities. New York, ACC., 180–206.

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023