Міфологіка в некласичних гуманітарних рефлексіях над міфом: методологічний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.2(13).07

Ключові слова:

міф , наука міфу, некласична гуманітаристика , реміфологізація , сучасна культурологія , методологія культурологічного пізнання, міфологіка

Анотація

За останнє століття накопичилась велика кількість концептуальних рефлексій над міфом, однак не було втілено спроби певної об’єктивації та каталогізації вже наявних розвідок. Актуальність нашого дослідження ми умовно розкладаємо на два локуси: загальний та партикулярний. Загальною актуальністю є високий рівень вплетеності міфу та його мотивів у сучасний культурний плин; партикулярний план проявляє себе на рівні спроби об’єктивації теорій міфу у ХХ столітті та селекції загального для них методу (1) та наповнення культурологічного дискурсу новими працями у сфері філософії міфу (2).

Метою нашого дослідження є огляд процесу становлення науки міфу у контексті реміфологізації кінця ХІХ століття як онтологічного аргументу культурологічного дослідження міфу; визначення міфо-логіки як синтетичного методу некласичної інтерпретації міфологічного матеріалу.

Методи: компаративний (в аналізі підходів до дослідження міфу у ХХ столітті та визначені некласичного концепту міфа).

Завдання: дослідити складові науки міфу; визначити концепт реміфологізації; аргументувати міфо-логіку як некласичну модель інтерпретації міфу.

Результати: досліджено складові науки міфу, що являють собою суму некласичних підходів до дослідження «сакральної розповіді» (ритуальний, функціональний, соціологічний, психоаналітичний, структурологічний, трансцендентальний та нумінозний підходи); визначено концепт реміфологізації як актуалізації міфу в категорії предмета наукового, філософського та мистецького інтересу; аргументовану міфо-логіку як некласичну модель інтерпретації міфу з властивими їй принципами – структури та логіки міфу.

Висновки: дослідження міфу піднялось на пізнавальних хвилях глибокого океану сучасної гуманітаристики до висот проблемного простору дослідження культури. Через таку актуалізацію міфа його наукою він набув міждисциплінарного характеру, став поняттям-що-кочує із царини в царину, маючи десятки визначень як і саме поняття «культура». Міфо-логіку можна і слід розширювати в її принципах, оскільки міф можна досліджувати будь-якими шляхами, що представлені в науці про міф. Дана парадигма не є замкненою на самій собі, вона дає варіантність та аспектність розгляду міфу як універсалії культури, а отже є зручною та виправданою у використанні в контексті некласичного філософування і сучасної культурології як аспекту некласики. 

Посилання

Демчук, Р.В. (2017). Міфологема у контексті формування національної ідентичності. Культурологічна думка, 11, с. 53-59.

Лінецька, О.О. (2015). Особистий міф як варіативна частина образу світу особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2, с. 174-181.

Савельєва, М. Ю., Суходуб, Т. Д., Аляєв, Г. Є. (2020). Ступені життя Якова Голосовкера. Центр гуманітарної освіти НАН України. Видавничий дім Дмитра Бураго.

Стоян, С.П. (2002). Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.08. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка.

Стоян, С.П. (2004). Процес «реміфологізації» в сучасній культурі. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20053

Eliade, M. (1963). Aspects du mythe. Gallimard.

Elyada, O. (2002). The raw and the Cooked Claude Levi-Strauss and the Hidden Structures of Myth. Reuven Israel, 1, с. 52-58.

Hodge, K.M. (2006). What Myths Reveal about how Humans Think: A Cognitive Approach to Myth. THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON.

Hübner, K. (2013). Die Wahrheit des Mythos. Studienausgabe.

Jung, C.G. (1969). The archetypes and the collective unconscious. Princeton. Bollingen series XX.

Levi-Strauss, C. (1963). Structural Anthropology. New York. BASIC BOOKS.

Levi-Strauss, C. (1969). Raw and Cooked. Harper&Row, Publishers.

The poetic edda (2001). Translated by Henry Adams Bellows. URL: https://sacred-texts.com/neu/poe/poe.pdf

Завантаження

Опубліковано

02.02.2024

Номер

Розділ

РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ В УКРАЇНІ