АВТОРСЬКА ПІСНЯ ПЕРІОДУ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Юлія Сліпченко аспірант КНУКіМ

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.2(13).11

Ключові слова:

українська авторська пісня, бардівська пісня, Революція гідності, російсько-українська війна, національна ідентичність, громадянська позиція

Анотація

Актуальність. Події Революції гідності та російсько-української війни на сході актуалізували творчість у сфері авторської пісні, яка відображає настрої та емоції українців. Ці пісні є джерелом для аналізу й розуміння соціально-політичних настроїв українського суспільства в цей період. Також вони важливі як культурне явище в історії України, яке демонструє почуття та думки громадян через мистецьке вираження. Це дослідження присвячене розкриттю впливу самодіяльної пісенної творчості на суспільство та політичний процес. У контексті загострення російсько-української війни в Україні не втрачає свого значення проблема збереження національної ідентичності. Розвідка творчості в галузі авторської пісні дозволить зробити висновки про роль мистецтва в розвитку громадянського суспільства й різноманітних форм боротьби за свободу та справедливість. Мета дослідження: проаналізувати творчість українських бардів періоду Революції гідності та війни на сході України, що передбачає вивчення та інтерпретацію текстів авторських пісень та їх музичного втілення стосовно їх активного впливу на перебіг зазначених подій. Методи, використані в розробці дослідження: системний, семіотичний, герменевтичний, компаративний, порівняльно-типологічний. Результати. Авторська пісня періоду Євромайдану та війни на сході України виявилася важливим чинником моральної мобілізації та єднання українського суспільства, підтримкою його фізичної та духовної стійкості. Зважаючи на це, автори й виконавці бардівської пісні цього напряму зберігають авторитет у культурному й політичному просторі України, формуючи національну традицію та культурно-історичну пам'ять. У національно-політичному контексті діяльність бардів – платформа для просування національних і патріотичних наративів, які є підтримкою народних інтересів. Висновки. Переорієнтація утворчості бардів на актуальні соціально-політичні події в Україні не лише видозмінила сприйняття жанру для споживачів масової культури, але водночас і спричинила суттєвий вплив на трансформацію національної свідомості, яка породжує нове ставлення до ідеї націоналізму й національної самоідентифікації. Саме цьому сприяла творчість бардів, які створили нові способи взаємодії із розбурханим суспільством. Набуття політичної значущості авторської пісні в цьому випадку пов'язано з тим, що авторська позиція резонувала із загальнонаціональними настроями.

Посилання

Віктор Морозов і MO Productions. http://www.victormorozov.com/ukr/reffolutioncredits.html.

Волчек, Д. (2019). Війна пісень. Роль музики у протистоянні України і Росії. Радіо Свобода. 05 травня. https://www.radiosvoboda.org/a/29922213.html

Матійчин, І. (2021). Українська пісня як чинник національної самоідентифікації. Актуальні питання гуманітарних наук. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/36_2021/part_2/8.pdf.

Михайличенко, Н. (2016). Пісенний символ Революції Гідності. Теле та радіожурналістика, (15). С. 238–245. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tir_2016_15_36.pdf.

Мусієнко, Н. (2014). Мистецтво Майдану: Дослідження з соціокультурної антропології. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія, (10). С. 155–192. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mist_2014_10_13.pdf.

Завантаження

Опубліковано

02.02.2024

Номер

Розділ

МОРАЛЬНІСНА КУЛЬТУРА