ЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ВИКЛИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • Марія Рогожа Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1469-861X

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.2(13).03

Ключові слова:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, етичний кодекс, етична комісія, етична інфраструктура, культурний простір

Анотація

Розглядається етична інфраструктура культурного простору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, особливості її запровадження й функціонування з огляду на виклики, які ставить перед вищою освітою в Україні сьогодення. Актуальність дослідження етичного забезпечення університетського життя зумовлена невідворотністю ціннісних трансформацій, які сьогодні переживає університет як культурна інституція. Методом
ситуаційного аналізу робиться дослідження ситуації запровадження й функціонування етичної інфраструктури в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка як проблемної, що розгортається в режимі реального часу. Показано, що створення етичної інфраструктури стало природним процесом. Воно назріло і було затребувано університетською спільнотою. Ретельність, ґрунтовність, з якими був підготовлений "Етичний кодекс університетської спільноти" і пройшли процедури його обговорення та прийняття, здійснювалася підготовка роботи Постійної комісії вченої ради з етики, засвідчили виваженість цих кроків і моральну зрілість університетської спільноти дотримуватись положень етичного кодексу, сигналізувати про порушення його норм і принципів і шукати правди в Комісії з етики. Йдеться про низовий (демократичний) характер створення етичного кодексу. А обговорення, зауваження та пропозиції зі структурних підрозділів є свого роду громадською експертизою етичного документа. Етичний кодекс, прийнятий, таким чином, усім колективом, став дієвим документом, що задає цілісну систему координат у життєдіяльності університету. Мета діяльності Комісії з етики полягає у вирішенні спірних питань щодо дотримання членами університетської спільноти етичного кодексу. Її повноваження охоплюють питання консультування стосовно дії етичного кодексу, застосування його положень у повсякденності університетського життя.

Посилання

In memoriam. Сергій Курбатов – талановита, світла і тепла людина. Про Сергія Курбатова згадують Василь Кремень, Li Bennich Björkeman, Марія Рогожа, Леся Червона, Михайло Бойченко. (2023). Філософія освіти. Philosophy of Education, 1 (29), c. 334–345.

Академічна чесність: проблеми дотримання та пріоритетне поширення серед молодих учених. (2017). Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, О. І. Дегтярьової (ред.). ДРІДУ НАДУ.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. (2016). Т. В. Фініков, А. Є. Артюхов (ред.). Таксон.

Василевська, Т. Е., Пітякова, Т. С. (2022). Етична інфраструктура університету: сутність і проблеми функціонування. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні. 2022, 26–27 берез. (с.50–54). КНУКіМ.

Про вищу освіту. (2014). Закон України від 28.05.2023. №1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Про освіту. (2017). Закон України від 02.07.2023. №2145-VIІI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Етичний кодекс університетської спільноти. (2017). Ухвалений на Конференції трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Протокол №2 від 27.12.2017). https://knu.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf

Кодекс честі науково-педагогічного працівника і студента НАУ. (2016). https://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/kodeks-chesti-naukovo-pedagogichnogo-pratsivnika-i-studenta-nau/

КПІ live. (2015). https://t.me/s/kpilive?q=%23%D0%9A%D0%9F%D0% 981984

Нападиста, В. Г., Шинкаренко, О. В., Рогожа, М. М. (2019). Професійна та корпоративна етика. ВПЦ "Київський університет".

Постанова №761/29439/17 від 09.09.2020 про визнання нормативно-правового акту незаконним та його скасування в частині. (2020). ipLex-online. http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=91554844&red=1000035a6600b56ec044b1b5da8b8302ea93df&d=5

Рогожа, М. М. (2022). Академічна доброчесність: відображення в етичному кодексі університетської спільноти КНУТШ. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні. (2022, 26–27 берез.). С. 283–286. КНУКіМ.

Завантаження

Опубліковано

02.02.2024

Номер

Розділ

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА