Авторство і співавторство

Політика щодо авторства журналу відповідає правилам і рекомендаціям COPE, Elsevier і EASE.
Очікується, що всі особи, згадані в оригінальній статті як автори, зробили вагомий внесок у дослідження.
Усі особи, зазначені як автори, мають відповідати критеріям авторства (ISMJE 2022), зокрема вони повинні:
зробити вагомий внесок у концепцію та методологію дослідження, збір, аналіз та інтерпретацію даних;
брати участь у написанні або доопрацюванні статті в частині її інтелектуального змісту;
нести відповідальність за всі аспекти роботи, пов’язані з точністю чи цілісністю будь-якої частини статті;
затвердити остаточний варіант статті.
Журнал заохочує авторів використовувати таксономію CrediT.
Редакція не обмежує кількості авторів конкретної публікації, це відповідальність співавторів, які мають керуватися викладеними в цій частині вимогами до визначення авторства та співавторства.
Не допускається змінювати авторів статті на етапі її розгляду редакцією. У разі виникнення спору між авторами щодо їхнього внеску після подання статті до редакції, редакція призупиняє роботу над статтею до відповідного повідомлення від авторів про остаточне розв'язання всіх проблем.
Неприпустимими є три види авторства:
автори-«привиди», які не роблять вагомого внеску (часто оплачують публікацію або є комерційними спонсорами публікації);
автори-«гості», які не роблять помітного внеску, але зазначені в переліку авторів, щоб збільшити шанси на публікацію;
«обдаровані» автори, чий внесок ґрунтується винятково на слабкій належності до дослідження.
Порядок розміщення авторів у публікації повинен базуватися на спільному рішенні співавторів відповідно до значущості внеску кожного автора.
Особи, які беруть участь у дослідженні, але не відповідають критеріям журналу щодо авторства, повинні бути внесені до списку «Учасники» або «Консультанти». Наприклад: особи, які допомагали в дослідженні порадами, надавали дослідницький простір, підтримували фінансово тощо.