Головна

«Українські культурологічні студії» – періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу.

ISSN 2616-9967; eISSN 2616-9975

DOI: 10.17721/UCS

Галузь науки: 034 Культурологія

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25428-15368ПР від 02.02.2023

Журнал  включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 034 Культурологія  (наказ МОН № 894 від 10 жовтня 2022 року).

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2017

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: двічі на рік 

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar.