Мета та проблематика

Мета журналу «"УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ» — публікування рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальності 034 “Культурологія”, а також матеріалів оглядового або науково-методичного характеру (рецензії на монографії або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертацій, дикусій, виставок наук тощо), а також інтервью та переклади наукових текстів.

Завдання журналу:

- розвиток культурологічного знання в Україні;

- висвітлення актуальних проблем сучасної культурології;

- популяризація культурологічної проблематики;

- залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу;

- публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів у галузі культурології.

Проблематика публікацій:

- теорія та історія культури;

- моральнісна культура;

- художнє виробництво;

- організаційна культура;

- медіа студії;

- урбаністика;

- культурна спадщина;

- академічна культура.

Види публікацій: вступне слово редактора, дослідницькі статті, оглядові статті, переклади, рецензії,  інтерв'ю, есеї, інформація про виправлення.