Політика відкритого доступу

У журналі ми дотримуємося політики відкритого доступу, щоб “зробити результати досліджень безплатними та доступними для всіх, хто має доступ до інтернету, і сприяти прогресу в науці, медицині та охороні здоров’я” відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу.
Редакція підтримує рекомендації BOAI20, Рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритого доступу і докладає зусиль до реалізації їх у своїй діяльності.

Відкритий доступ означає, що всі статті, опубліковані в журналі “УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ”, вільно доступні для читання, завантаження та розповсюдження шляхом друкування, поширення у соціальних мережах тощо відразу після публікації, і читачі можуть ділитися ними та адаптувати їх, за умови, що журнал і статті цитуються належним чином (ліцензія Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)).

Атрибуція (покликання на джерело) — ви повинні зазначити автора й журнал, вид ліцензії та надати інформацію про зміни, якщо їх було внесено до статті.

Приклад атрибуції:

Цю статтю автора {вставте ім’я автора} було відтворено з «УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ» за ліцензією Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY. Оригінал статті доступний тут: {вставте покликання на статтю на сайті журналу}.