Положення про конфіденційність

Особисту інформацію авторів, рецензентів, редакторів та інших осіб, зареєстрованих на вебсайті журналу, редакція використовує тільки для перевірки, рецензування та/або публікації статей і не передає жодній іншій стороні (особі).

Редакція визнає, що всі матеріали, надіслані до журналу, є приватною та конфіденційною власністю авторів.

Рецензування оригінальних авторських рукописів здійснюють конфіденційно, оскільки автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та подальша наукова кар'єра.

Щоб уникнути заподіяння ​​шкоди авторам чи рецензентам через передчасне розголошення будь-якої інформації з авторського оригіналу статті, усім учасникам редакційного процесу заборонено ділитися з третіми особами під час підготовки статті до публікації будь-якими деталями змісту статті (загалом або будь-якої частини), даними про статус у процесі рецензування, коментарі та пропозиції рецензентів, проміжні або остаточні результати рецензування.

Рецензенти повинні утримуватися від використання будь-яких ідей авторів до публікації статті.

Будь-які запити від третіх сторін щодо використання або передачі поданих до публікації у журналі авторських оригіналів редакція відхилятиме.

Відповідальні редактори повинні наголошувати, що рецензенти мають зберігати рукописи, пов’язані з ними матеріали та всі деталі рецензування, конфіденційними та не передавати їх третім особам.

Редакція забезпечує конфіденційність імен та афіліації рецензентів у процесі подвійного сліпого рецензування та після публікації рукопису.

Редакція не зберігає копії відхилених рукописів. Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені будь-яким іншим чином без дозволу рецензента, автора та відповідального редактора.