Онтологічні підгрунтя моральної культури. Частина 1.

Автор(и)

  • Андрій Морозов Державний торговельно-економічний університет
  • Владислав Шаповалов Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.2(13).09

Ключові слова:

Етика, моральна культура, Інший, онтологічний каркас, (не)метафізична традиція, зняття, буття як священний дар, трансцендентальне "так" і "ні"

Анотація

Актуальність. Забуття проблематики буття, викреслювання ідеї буття зі світогляду сучасної людини, орієнтація на індивідуалістично-гедоністичні практики призводять до звуження повноти особистості, дегуманізації її морально-духовного виміру, відчуження від власної сутності. Поворот мислення до буття, до його метафізичних сутнісних основ дозволить знайти надійний онтологічний фундамент для моральної культури, розхитаної внаслідок скептицизму та нігілізму, а людині – повернути свою втрачену сутність. Мета та завдання. Метою статті є дослідження онтологічних основ моральної культури. Завдання першої частини статті – дослідити онтологічний каркас моральної культури, фундаментальні осі, на яких вона ґрунтується; завдання другої частини  –  проаналізувати моральні поняття свободи, совісті, гідності й рівності крізь призму онтологічного каркасу. Методи. У статті використовується історико-філософський і компаративний метод, а також методи генеалогії й герменевтичні методи інтерпретації. Результати. Етичні відносини розгортаються в ціннісно-смисловому просторі моральної культури між Я та Іншим. Трансцендентальною умовою можливості моральної культури виступає реальність та її внутрішня структура, параметри якої задаються онтологічним каркасом, а саме: полюсами тяжіння одиничного і множинного, сакрального та профанного, феноменального (екзистенціального) і сутнісного. Показано, що західній метафізичній традиції вдавалося знайти рівновагу між крайнощами єдиного і множинного, тоді як східна традиція індуїзму, з одного боку, й антиметафізичні напрямки ХІХ–ХХст., з іншого боку, абсолютизували ту або іншу крайність. Висновки. Моральна культура не може бути побудована й обґрунтована у відриві від онтології, а отже, без звернення до буття як сфери реального. Як метафізична, так і антиметафізична філософські системи ґрунтуються на онтологічних припущеннях. Без укоріненості в онтології етика ризикує втратити реальність і реалістичність. Трансцендентальне "так" або "ні" буттю обумовлюють подальші форми моральних відносин і принципів, що існують у культурі.

Посилання

Aristotle. (1995). Metaphysics. Aristotle. Selected Works, H. G. Apostle, ed. 3rd edition. L. P. Gerson, 10 [982 b 12 ff].

Augustyn, Leszek (2012). Wolność w jedności?: Borys Wyszesіawcew I filozofia sobornosti. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloсskiego, 2012, seria: Jagielloсskie Studia z Filozofii.

Goethe, Johann Wolfgang. Faust. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/ebooks/14591

Camus, A. (2018). The Myth of Sisyphus. Vintage International, Knopf Doubleday Publishing Group.

Frankl, V. (2006). Man's Search for Meaning. Foreword by Harold S. Kushner and Afterword by William J. Winslade. Beacon Press.

Fromm, E. (1976). To Have or to Be? Harper and Row.

Heidegger, M. (1977). Basic Writings. Harper and Row.

Heidegger, M. (1979). Nietzsche. Harper SanFrancisco.

Parfit, Derek. (1971). Personal identity. The philosophical review, vol. 80, 1, 3–27.

Parfit, Derek. (1984). Reasons and persons. Oxford University Press.

Plato. (1966). The Apology of Socrates. Plato in Twelve Volumes, vol. 1 / Harold North Fowler, trans. Harvard University Press.

Popper, K. (2013). The Open Society and Its Enemies. Princeton University Press.

Rawls, J. (1999). Lectures on the History of Moral Philosophy [LHMP]. Harvard University Press.

Saint Maxime le Confesseur (1994). Ambigua. Avant-propos, translation and notes by E. Ponsoye, Comments by P. D. Staniloae. Les Йditions de l'Ancre.

Schopenhauer, A. (1995). On the basis of morality, E.F.J. Payne, trans. Berghahn Books, 1995.

The Concise Oxford Dictionary of World Religions. (2000). John Bowker, ed. Oxford University Press.

Tillich, P. (1951). Systematic Theology, vol. 1. University of Chicago Press.

Tillich, P. (2000). The Courage to Be. Yale University Press.

Tolkien, J.R.R. (2001). The Silmarillion. Houghton Mifflin Harcourt.

Ward, Peter D. and Brownlee, Donald. (2000). Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Springer.

Watson, A. J. (2008). Implications of an Anthropic Model of Evolution for Emergence of Complex Life and Intelligence, Astrobiology 8, no. 1, 175–185. https://doi.org/10.1089/ast.2006.0115.

Zizioulas, John. (1997). Being as Communion: Studies in Personhood and the Church (Contemporary Greek Theologians Series). St. Vladimir Seminary Press.

Завантаження

Опубліковано

02.02.2024

Номер

Розділ

МОРАЛЬНІСНА КУЛЬТУРА