Про журнал

«Українські культурологічні студії» – періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу.

ISSN 2616-9967; eISSN 2616-9975

DOI: 10.17721/UCS

Галузь науки: 034 Культурологія

Ідентифікатор друкованого медіа у реєстрі суб'єктів у сфері медіа: R30-03798 (Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1089 від 28.03.2024 р.).

Журнал  включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 034 Культурологія  (наказ МОН № 894 від 10 жовтня 2022 року).

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2017

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: двічі на рік 

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar.

Поточний номер

Том 2 № 13 (2023): Українські культурологічні студії
					Дивитися Том 2 № 13 (2023): Українські культурологічні студії

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" – рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найвагоміші результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури.
Програмні цілі та тематична спрямованість журналу: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітлення актуальних проблем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка й інших ВНЗ у галузі культурології. 

Цей номер журналу містить спеціальну рубрику "Академічна культура".

Опубліковано: 02.02.2024

Весь випуск

Переглянути всі випуски