Про журнал

 

«Українські культурологічні студії» – періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу.

ISSN 2616-9975; eISSN 2616-9967

DOI: 10.17721/UCS

Галузь науки: 034 Культурологія

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25428-15368ПР від 02.02.2023

Журнал  включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 034 Культурологія  (наказ МОН № 894 від 10 жовтня 2022 року).

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2017

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: двічі на рік 

Останній випуск 

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar.

 

Поточний номер

Том 1 № 12 (2023): Українські культурологічні студії
					Дивитися Том 1 № 12 (2023): Українські  культурологічні студії

"УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" – рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відо- бражає найвагоміші результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури.
Програмні цілі та тематична спрямованість журналу: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітлення актуальних про- блем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка й інших ВНЗ у галузі культурології. Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI); Ulrichweb; Open Academic Journal Index; Research Bable; Google Scholar.

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12)

 

Опубліковано: 14.08.2023

Весь випуск

Переглянути всі випуски